Aktuálně

1.1.2023

Příměstské tábory letos bohužel nebudou, nemáme prostory, ani kapacitu. Děkujeme za přízeň a omlouváme se všem dětem i rodičům. Z celého srdce ale doporučujeme zapojit se do Pročteného léta, které pro ČR zašťitují Mravenčí chůvy.

Pročtené léto

 

 

 

 

1.9.2019

V současné době realizujeme převážně programy na míru ve školách a školkách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Pokud mezi ně nepatříte, můžete vybírat z následující nabídky výukových programů:

  • Výukové programy pro mateřské školky: 60 – 90ti minutové programy, přehled zde.
  • Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ: 90ti minutové programy, jednotlivé i na sebe navazující a
  • Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ: 90ti minutové výukové programy a  dopolední bloky (4-5 vyučovacích hodin) jako projektový den , vhodné pro víceletá gymnázia i ostatní SŠ. aa

a

Člověk a společnost aaa, a aa

aaa

Etická výchova aaa a aa 

aaaa

Finanční gramotnost aa,  a  

aaa

Přírodovědné aaa a aa

 

 

aaaa

Udržitelný život  (M. Vlašín, P. Lacina a A. Máchal: Desatero domácí ekologie)

aa aaa aaa

aaaa

Globální problémy aa a aa

aaaa

Environmentální kauzy ČR aa a aa

aaaa

Vánoční  aaa a a

   

aaa

Přehled programů zde uvádíme v tematických cyklech, které je možné zařazovat do jednotlivých předmětů nebo k průřezovým tématům (EV – environmentální výchova, EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, MkV – multikulturní výchova, MV – mediální výchova, VDO – výchova demokratického občana, OSV – osobnostní a sociální výchova). U všech programů tematických cyklů je vždy uvedena cílová skupina (1. stupeň/ 2. stupeň, po dohodě je možné přizpůsobit). Je možné objednat se slevou celý cyklus nebo jednotlivé programy dle vašeho zájmu. Pokud vás některé téma zaujalo a chtěli byste se mu s Vaší třídou věnovat komplexněji, můžeme program/cyklus programů ušít na míru požadovanému rozsahu a Vašim organizačním možnostem – napište nám.aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nahoru


_____________________________________________________________PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rok v přírodě aa a aa

Zajímavosti o zvířátkách aaa a aa

Můj svět aa a aaJ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Programy pro MŠ jsou určené pro skupiny 15 – 25 dětí (max), při zachování obchodních podmínek.aa V případě vyššího počtu dětí doporučujeme s ohledem na kvalitu programu rozdělit na dva programy za sebou.

Nahoru