Živá a mrtvá voda

Voda může být potřebná i ničivá, může zabíjet, ale nedá se bez ní žít. Pro koho je voda životadárná, komu poskytuje obydlí nad nebo pod vodou? Podíváme se na vodu z různých úhlů pohledů.

 

Cyklus Rok v přírodě

Cena programu: a 45,- Kč

Po odeslání objednávky vám vypočítáme celkovou cenu
na žáka včetně dopravy, viz obchodní podmínky

Objednat program "Živá a mrtvá voda"

Komentáře: 0