Ve vodě a okolí

Voda má v přírodě mnoho podob. Mezi stěžejní vodní ekosystémy se řadí potok, řeka, rybník a jezero. Pro každý z nich jsou charakterističtí jiní živočichové a rostliny, ale i jiné lidské využití či ohrožení.

 

Cyklus Přírodovědné

Cena programu: 40,- Kč

Po odeslání objednávky vám vypočítáme celkovou cenu
na žáka včetně dopravy, viz obchodní podmínky

Objednat program "Ve vodě a okolí"

Komentáře: 0