Vzdělání

V nejméně rozvinutých zemích světa dosahuje negramotnost u populace nad 15 let okolo 40%, ještě větší číslo bychom získali sečtením negramotných žen, či dětí. Proč je či mělo by být vůbec vzdělání hodnotou? Jak vzdělanosti pomáháme my a s jakými problémy se potýkají samotné rozvojové země?

 

Cyklus Globální problémy

Cena programu: 45,- Kč, 75,- Kč

Po odeslání objednávky vám vypočítáme celkovou cenu
na žáka včetně dopravy, viz obchodní podmínky

Objednat program "Vzdělání"

Komentáře: 0