Lektoři

Mgr. et Mgr. Barbora Janíčková

lektorka, koordinátorka vzdělávací agentury

 • Absolventka Přírodovědecké fakulty UK oboru Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Absolventka Přírodovědecké fakulty UK oboru Biologie odborná (specializace Geobotanika)
 • Dlouholetá certifikovaná lektorka ekologických výukových programů a seminářů v neziskových organizacích (Sdružení Tereza, Ochrana fauny ČR, Chraštické ekocentrum Zelená pumpa), včetně programů s interaktivní tabulí
 • Autorka a lektorka akreditovaných seminářů MŠMT ČR k průřezovým tématům v rámci projektu EVVOLUCE a průřezová témata na klíč
 • Spoluautorka elektronické učebnice Environmentální výchovy podle RVP MŠMT (vydala firma Pachner 2006)
 • Auditorka mezinárodního programu Ekoškola
 • Vedoucí dětských letních táborů

Bc. et Mgr. Magda Martinková

lektorka

 • Absolventka bakalářského studijního programu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Archivnictví
 • Absolventka interdisciplinárního magisterského studijního programu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Historie – Starší dějiny
 • Dlouholetá lektorka outdoorových pobytových programů pro mládež typu „GO“ a instruktorka pro outdoor aktivity (Agentura Outdoor Echo)
 • Produkční a organizátorka pro historii v akci (Agentura A.R.G.O.), posluchačka seminářů o historickém boji (Škola šermu Magisterium), účinkující v šermířských a divadelních představeních (Studio Berounští měšťané)
 • Předvádění starých řemesel (Agentura Rekruti) a členka living history organizace Zbrojné houfy zabývající se především dobou Landsknechtů
 • Lektorka pobytových akcí a autorka metodického materiálu k pobytovým akcím projektu EVVOLUCE a průřezová témata na klíč, lektorka výukových programů pro Ochranu fauny ČR