Voda – základ života

Činnosti, ke kterým potřebujeme vodu, a návody, jak šetřit jejím množstvím, jsou nedílnou kapitolou šetrného života. Podíváme se na to, jak s vodou nakládáme a k čemu jsou dobré čistírny. Nezapomeneme ani na obsah škodlivin v odpadních vodách a jak jej snižovat.

 

Cyklus Udržitelný život

Cena programu: 45,- Kč, 75,- Kč

Po odeslání objednávky vám vypočítáme celkovou cenu
na žáka včetně dopravy, viz obchodní podmínky

Objednat program "Voda – základ života"

Komentáře: 0