O nás

Vítejte na stránkách spolku Vzdělané děti.

Vzdělané děti nejsou ty, které umí o půlnoci odříkat velkou násobilku a Přemyslovce pozpátku. Nejsou to přemoudřelé osůbky hrající si ve společenských šatech na dospělé. Ani to nejsou děti, které umí opakovat naučené fráze a poučky.

Vzdělané děti baví poznávat a hledat souvislosti. Nebojí se pobytu v přírodě a znají své schopnosti. Dokážou si vytvořit vlastní názor a umí bezpečně rozpoznat dobré a špatné chování.

Záleží nám na budoucnosti a na vzdělání našich dětí.

Dobře známe podmínky ve státním, soukromém školství i v neziskovém sektoru. Pomáháme školám efektivně zařazovat průřezová témata do výuky tak, aby si žáci propojovali souvislosti, získávali znalosti a dovednosti a osvojili si chování prospěšné pro společnost i životní prostředí.

Nabízíme  školám interaktivní výukové programy  jako rozšíření  učiva a k naplnění  průřezových témat. S programy za vámi přijedou lektoři s pedagogickou praxí ve školách a neziskových organizacích.

Naším cílem je poskytovat dlouhodobě kvalitní služby bez závislosti na krátkodobých grantech tak, jak je tomu v neziskovém sektoru. Snažíme se nabídnout širokou škálu jednorázových výukových programů, ale i dlouhodobou individuální spolupráci s třídním kolektivem a to včetně tematicky zaměřených pobytových akcí.

Baví nás to.