Projekty v EVVO

V ČR existuje řada občanských sdružení, které pomáhají školám zařazovat do výuky průřezová témata. V rámci dlouhodobých i krátkodobých projektů se mohou školy zapojovat do široké škály činností a aktivit. Jaké projekty jsou školám aktuálně dostupné? Co školám přináší? Pomůžeme vám rozhodnout se, do jakého projektu se zapojit.

    Časová dotace: 120 min
    Počet účastníků: 12 – 25
    Cena programu: 250,- Kč

 

Objednat program "Projekty v EVVO"

Komentáře: 0